About us Facts
About us

Facts

BMC employees

Percentage of positions of BMC employees

 

 

 

BMC funding

BMC funding mjl. Ls from various sources per year

 

Quick linksMājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".