Purchases
Purchases

Quick links

All Purchases Tenders Others
Name Deadline Price (w/o VAT) Regulation/Result Winner
2017/420 Komercializācijas stratēģijas izstrādes pakalpojums 23/10/2017 2017_420_NOLIKUMS.docx
2017/419 Oligonukleotīdu sintēze 23/10/2017 2017_419_NOLIKUMS.docx
Tehniska specifikacija_Tehn_Fin piedavajums.xlsx
2017/418 Šķidrā slāpekļa, specializēto gāzveida vielu un sausā ledus iegāde 20/10/2017 2017_418_NOLIKUMS.docx
2017/71 Molekulārā modelēšana, sintēze, sortāzes A struktūras un enzīmu-inhibitoru mijiedarbības KMR analīze 24/10/2017 2017_71_nolikums.doc
2017/417 Diagnostikas metožu izstrādes pakalpojums 09/10/2017 2017_417_NOLIKUMS.docx
2017/70 Laboratorijas iekārtu un aprīkojuma iepirkums - II 30/10/2017 2017_70_NOLIKUMS.doc
2017/416 Orientētas ķīmisko vielu bibliotēkas iegāde inhibitoru atlasei 26/09/2017 17987 2017_416_NOLIKUMS_ar grozij.docx
Atbildes ieinteresetajiem piegadatajiem_1.docx
Protokols_416.docx
Biotecha Latvia_416.docx
SIA Biotecha Latvia
2017/415 Diagnostikas metožu izstrādes pakalpojums 25/09/2017 2017_415_NOLIKUMS.docx
Protokols_415.docx
Izbeigts, jo netika saņemti piedāvājumi.
2017/69 Datortehnikas un piederumu iegāde 25/08/2017 2017_69_NOLIKUMS.doc
Tehniska specif_Tehn un Fin piedavajums.xls
2017/68 Cilvēka eksoma sekvencēšanas pakalpojuma iegāde 24/07/2017 4469.26 + 3 mēneši (SIP) 2017_68_nolikums.doc
2017_68_zinojums 83.doc
Genera_68_majas lapa.docx
SIA GenEra
2017/67 Laboratorijas iekārtu un aprīkojuma iepirkums 24/07/2017 2200000 2017_67_NOLIKUMS.doc
Atbildes ieinteresetajiem piegadatajiem_1.docx
Atbildes ieinteresetajiem piegadatajiem_2.docx
Atbildes ieinteresetajiem piegadatajiem_3.docx
2017_67_zinojums 84.doc
SIA Armgate, SIA Biotecha Latvia, SIA Faneks, SIA Diamedica, SIA Invitros, Inbio OU, SIA Quantum Latvija, SIA Labochema Latvija, SIA Genmedica Baltic, SIA Omnilab Baltic, SIA Hydrox, SIA Derox, SIA Dinmed, SIA Abor Medical Korporācija, SIA Telemedica
2017/66 Cilvēka eksoma sekvencēšanas pakalpojuma iegāde 26/06/2017 2017_66_nolikums_ar grozij 1.doc
Grozijumi 1.docx
2017_66_zinojums 80.doc
IZBEIGTS, jo netika saņemti piedāvājumi
2017/65 Elektroenerģijas iegāde 26/06/2017 0,03834 2017_65_NOLIKUMS_groz 1.doc
Grozijumi 1.docx
Atbildes ieinteresetajiem piegadatajiem_1.docx
2017_65_zinojums 81.doc
INTER RAO LATVIA 65-1.docx
Latvenergo 65-2.docx
SIA Inter Rao Latvia, AS Latvenergo
2017/414 Dabasgāzes iegāde 30/05/2017 Līdz 41 900 2017_414_NOLIKUMS.docx
Informacija ieinteresetajiem piegadatajiem.docx
Skaidrojums ieinteresetajiem piegadatajiem.docx
Protokols_414.docx
Majas lapai_414.docx
SIA Enefit
2017/413 Revīzijas pakalpojums 26/04/2017 3400 1 Protokols_413.docx
Sindiks_413.docx
SIA Sindiks
1 2 3 4 ... 13


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".