Purchases
Purchases

Quick links

All Purchases Tenders Others
Name Deadline Price (w/o VAT) Regulation/Result Winner
2018/80 Zinātniskajā darbībā izmantojamo iekārtu diagnostika, remonti un apkopes 31/01/2019
2018/443 Materiālu iegāde vivārija vajadzībām - II 09/01/2019 Līdz 41 999 (kopā ar 2018/440 līgumiem) 2018_443_NOLIKUMS.docx
Tehniska specif_Tehn un Fin piedav_443.xlsx
1 Protokols_443.docx
Animalab Baltic_443-1.docx
Bioavots_443-2.docx
Genmedica Baltic_443-3.docx
Inbio_443-4.docx
Interlux_443-5.docx
JIM_443-6.docx
Omnilab Baltic_443-7.docx
SIA Animalab Baltic, SIA Bioavots, SIA Inbio, SIA J.I.M., SIA Omnilab Baltic, SIA Genmedica Baltic, SIA Interlux
2018/442 Bioloģisko materiālu apstrādes un ģenētisko analīžu kompleksa telpu būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība 04/01/2019 2018_442_NOLIKUMS.docx
2018/79 Molekulārās bioloģijas reaģentu un saistīto produktu iegāde 18/01/2019
2018/78 LAH trimērus eksponējošuvīrusiem līdzīgu daļiņu imunoloģiska raksturošana 03/01/2019 2018_78_NOLIKUMS.doc Konkurss izbeigts, jo tajā netika saņemti piedāvājumi
2018/441 Bioloģisko materiālu apstrādes un ģenētisko analīžu kompleksa telpu būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība 27/12/2018 2018_441_NOLIKUMS.docx
1 Protokols_441.docx
Pārtraukts, jo nepieciešami labojumi tehniskajā specifikācijā
2018/77 Sekvenēšanas iekārtas reaģentu iepirkums 10/01/2019 2018_77_NOLIKUMS.doc
2018/440 Materiālu iegāde vivārija vajadzībām 10/12/2018 Līdz 41 999 (kopā ar 2018/443 līgumiem) 2018_440_NOLIKUMS.docx
Tehniska specifikacija_Tehn Fin piedavajums.xlsx
1 Protokols_440.docx
2 Protokols_440.docx
Amrid_440-1.docx
Animalab Baltic_440-2.docx
Dinmed_440-3.docx
Hydrox_440-4.docx
Johnson Johnson_440-5.docx
Labochema Latvija_440-6.docx
Lanmer_440-7.docx
Mediq Latvija_440-8.docx
Omnilab Baltic_440-9.docx
Sarstedt_440-10.docx
Liguma 2 pielikums_440.xlsx
SIA Amrid, SIA Animalab Baltic, SIA Dinmed, SIA Hydrox, Johnson & Johnson AB Latvijas filiāle, SIA Labochema Latvija, SIA Mediq Latvija, SIA Omnilab Baltic, SIA Sarstedt, Lanmer OU
2018/439 Bioloģisko materiālu apstrādes un ģenētisko analīžu kompleksa telpu būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība 04/12/2018 2018_439_NOLIKUMS.docx
1 Protokols_439.docx
Izbeigts, jo netika saņemti piedāvājumi
2018/438 Sarunu procedūra par sintētisku gēnu iepirkumu 20/11/2018 Līdz 41000 2018_438_NOLIKUMS.docx
1 Protokols_438.docx
Biocat_438.docx
Biocat Gmbh
2018/437 Datu bāzes paraugu uzglabāšanas piederumu iegāde 20/11/2018 Līdz 40 000 2018_437_NOLIKUMS.docx
Tehn specif_Tehn_Fin_piedavajums.xlsx
1 Protokols_437.docx
JIM_437.docx
SIA J.I.M.
2018/433 Sarunu procedūra par reaģentu iegādi 07/11/2018 Līdz 41000 1 Protokols_433.docx
Diamedica_433.docx
SIA Diamedica
2018/436 Mazmolekulāro savienojumu sintēze sortāzes inhibitoru struktūras-aktivitātes likumsakarību pētījumiem 16/11/2018 16 528.00 2018_436_NOLIKUMS.docx
2 Protokols 436.docx
OSI_436.docx
APP Latvijas Organiskās sintēzes institūts
2018/435 Sintētisku gēnu iepirkums 09/11/2018 2018_435_NOLIKUMS.docx
1 Protokols_435.docx
Iepirkums izbeigts bez rezultāta, jo netika saņemti piedāvājumi
2018/434 Purchase of laboratory animals 29/10/2018 Līdz 40000 2018_434_NOLIKUMS.docx
Specifikacija_LAT_ENG.xlsx
2 Protokols_434.docx
Lanmer OU_434.docx
Tartu Un_434.docx
Lanmer Ou, university of Tartu
1 2 3 4 ... 15


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".