Research Facilities and services Fluorescence microscopy
Facilities and services

Fluorescence microscopy

Ainārs Leončiks , Dr. biol.

Senior researcher
Phone: +371 67808007
E-mail: ainleo@biomed.lu.lv

Fluorescent microscope with an integrated Hofman modulation contrast device

Tatjana Kozlovska , Dr. habil. biol.

Senior researcher
Phone: +371 67808211
E-mail: tatyana@biomed.lu.lv

Ramona Petrovska , MSc. biol.

Head of Cell biology core facility, researcher
Phone: +371 28226298
E-mail: ramona@biomed.lu.lv

Inverted fluorescent microscopes with a digital cameras Leica DM IL HC

Quick linksMājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".