Research Projects All Projects
Projects

Quick links

Direction Name Project leader Period Funding
Biotechnology and structural biology
Artificial virus-like particles as a novel transportform for bioactive matter Regīna Renhofa 2006-2009 NRP
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".