Research Projects All Projects
Projects

Quick links

Direction Name Project leader Period Funding

Elaboration of international joint research project proposals in the area of biomedicine Zane Kalniņa 2015.01.01.-2015.06.30. ERDF
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".