Research Projects All Projects
Projects

Quick links

Direction Name Project leader Period Funding

European Researchers Night in Latvia 2018-2019 (NIGHTLV-2018-2019) Ilze Elbere 2018.05.01.-2019.12.31. Horizon2020
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".