Research Projects All Projects
Projects

Quick links

Direction Name Project leader Period Funding
Molecular microbiology and virology
Gender, sex and status in Iron Age Latvia (7th – 12th centuries AD) Renāte Ranka 2018.09.01.-2021.08.31. PFAR
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".