Research Projects All Projects
Projects

Quick links

Direction Name Project leader Period Funding

Dissecting the associations between glucose variability, intestinal derangements and progression of diabetic nephropathy in type 1 diabetes Jānis Kloviņš 2021.01.01-2023.12.31 FARP
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".