Research Projects All Projects
Projects

Quick links

Direction Name Project leader Period Funding
Epidemiology of infectious diseases
Molecular genetics research of Borrelia species and Borrelia burgdorferi types in territory of Latvia Viesturs Baumanis 2002-2004 LCS GR
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".