Research Publications
Research

Quick links

All International Local Patents Monographs Conference thesis
Name Authors Published in Year Internet
Tumor-asociēto antigēnu inkorporācija vīrusveidīgās daļiņās. Balmaks R, J Freivalds, P Pumpēns, A Kazāks Acta Universitatis Latviensis 712: 76-9 2007
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".