Research Publications
Research

Quick links

All International Local Patents Monographs Conference thesis
Name Authors Published in Year Internet
Expresion of hepatitis C virus structural genes controlled by alphaviral recombinant replicons Aleksejeva J, I Sominska, R Brūvere, V Ose-Klinklāva, A Zajakina, T Kozlovska Acta Universitatis Latviensis 745: 115-130 2008
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".