Research Publications
Research

Quick links

All International Local Patents Monographs Conference thesis
Name Authors Published in Year Internet
High-level expression and purification of bacteriophage GA virus-like particles from yeast Saccharomyces cerevisae and Pichia pastoris. J Freivalds, J Rūmnieks, V Ose-Klinklāva, R Renhofa, A Kazāks Acta Universitatis Latviensis 745: 75-85 2008
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".