Research Publications
Research

Quick links

All International Local Patents Monographs Conference thesis
Name Authors Published in Year Internet
Transcription factor NFATc3 isoforms in lymphoid cells. I Iņaškina, L Jackeviča, P Zajakins, Serfling E, Ē Jankevics Proc. Latvian Acad. Sci. 57(1/2): 11-6 2003
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".