Research Publications
Research

Quick links

All International Local Patents Monographs Conference thesis
Name Authors Published in Year Internet
Mitochondrial DNA origins of the Latvian clefting population Vieira AR, L Pliss, Pelena I, A Krūmiņa, V Baumanis, B Lāce Mitochondrion 11(2):357-9. 2011
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".