Research Publications
Research

Quick links

All International Local Patents Monographs Conference thesis
Name Authors Published in Year Internet
Hepatitis C virus molecular epidemiology in Latvia. J Jansons, G Varblane, I Sominska, P Pumpēns Acta Universitatis Latviensis 676: 65-70 2004
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".