Research Publications
Research

Quick links

All International Local Patents Monographs Conference thesis
Name Authors Published in Year Internet
Hereditary harmochromatosy cassing gene HFE mutations in Latvia. A Krūmiņa, Kroškina V, Mališeva B, V Baumanis Zinātniskie raksti AML/RSU 103 2000
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".