Research Publications
Research

Quick links

All International Local Patents Monographs Conference thesis
Name Authors Published in Year Internet
Identification of domains responsible for specific membrane transport and ligand specificity of the ACTH receptor (MC2R) D Fridmanis, R Petrovska, I Kalniņa, Slaidina M, R Pečulis, Schiöth HB, J Kloviņš Mol Cell Endocrinol. 321(2):175-83 2010
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".