Research Publications
Research

Quick links

All International Local Patents Monographs Conference thesis
Name Authors Published in Year Internet
HBV genoma mutācijas ar lamivudīnu ārstētiem B vīrushepatīta pacientiem Latvijā. D Legzdiņa, Keišs J, G Varblane, I Sominska, Arša F, Davidjuka I, Sondore V, Vīksna L, Rozentāle B, P Pumpēns RSU Zinātniskie raksti 208-15 2009
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".