Research Publications
Research

Quick links

All International Local Patents Monographs Conference thesis
Name Authors Published in Year Internet
The relationship between biomechanical and structural properties of oesophagus wall. Petersons A, V Ose-Klinklāva, Ozolanta I, Kasyanov V, Laizans J, Dobelis M, Vjaters E, Vanags A Latvijas Ķirurģijas žurnāls 5: 10-13 2005
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".