Research Publications
Research

Quick links

All International Local Patents Monographs Conference thesis
Name Authors Published in Year Internet
Cloning and expression of a recombinant immunogenic truncated BBK32 protein of Borrelia afzeli. R Ranka, V Čapligina, K Brangulis, Sondore V, V Baumanis Acta Universitatis Latviensis 753: 33–42 2009
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".