Research Publications
Research

Quick links

All International Local Patents Monographs Conference thesis
Name Authors Published in Year Internet
Specificity of packaging mRNA in bacteriophage GA virus-like particles in yeast Saccharomyces cerevisiae. J Rūmnieks, J Freivalds, I Cielēns, R Renhofa Acta Universitatis Latviensis 745: 145-54 2008
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".