Research Publications
Research

Quick links

All International Local Patents Monographs Conference thesis
Name Authors Published in Year Internet
Biomechanical and structural properties of the human pulmonary and aortic valve. Stradins P, Lacis R, Ozolanta I, Purina B, V Ose-Klinklāva, Feldmane L, Kasyanov V Latvijas Ķirurģijas žurnāls 4: 1-14 2004
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".