Research Publications
Research

Quick links

All International Local Patents Monographs Conference thesis
Name Authors Published in Year Internet
HCV genoma izmaiņas pretvīrusu terapijas gaitā hroniskas HCV infekcijas gadījumā. G Varblane, J Jansons, I Sominska, Sondore V, Jēruma A, Arša F, Keišs J, Rozentāle B, Vīksna L, P Pumpēns RSU Zinātniskie raksti 216-23 2009
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".