Research Publications
Research

Quick links

All International Local Patents Monographs Conference thesis
Name Authors Published in Year Internet
Ginekoloģiskās laparoskopijas anestezioloģiskā nodrošinājuma aktualitātes. Vanags I, Sondore A, Daugulis E, Kokars I, V Ose-Klinklāva Zinātniskie raksti AML/RSU 27-30 2000
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".