Research Publications
Research

Quick links

All International Local Patents Monographs Conference thesis
Name Authors Published in Year Internet
Anisotropy of biomechanical properties of oesophagus, trachea and main bronchi under loading in longitudinal and circumferential directions. Vanags J, Petersons A, Ozolanta I, Kasyanov V, V Ose-Klinklāva, Laizans J, Gardovskis J, Vanags A Latvijas Ķirurģijas žurnāls 4: 66-7 2004
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".