Research Publications
Research

Quick links

All International Local Patents Monographs Conference thesis
Name Authors Published in Year Internet
The mitochondrial genome and human population studies. Pronina N, L Pliss, Lazdins M, V Baumanis, A Krūmiņa Proc. Latvian Acad. Sci. 57(6): 199-208. 2003
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".