Research Publications
Research

Quick links

All International Local Patents Monographs Conference thesis
Name Authors Published in Year Internet
Display vectors. II. Recombinant capsid of RNA bacteriophage Qb as a display moiety. T Kozlovska, I Cielēns, I Vasiļjeva, Bundule M, Strelnikova A, A Kazāks, A Dišlers, D Dreiliņa, V Ose-Klinklāva, Gusars I, P Pumpēns Proc. Latvian Acad. Sci. 51: 8-12 1997
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".