Research Publications
Research

Quick links

All International Local Patents Monographs Conference thesis
Name Authors Published in Year Internet
Heterologas proteīnu sekvences eksponējošu kartupeļu vīrusam PVY līdzīgo daļiņu iegūšana un izmantošana. A Zeltiņš, I Kalnciema, D Skrastiņa, V Ose-Klinklāva, P Pumpēns LR patents Nr. 14204 2010
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".