Research Publications
Research

Quick links

All International Local Patents Monographs Conference thesis
Name Authors Published in Year Internet
Mozaikālas vīrusiem līdzīgas daļiņas un to iegūšanas paņēmiens no rekombinantām E.coli šūnām R Renhofa, I Cielēns LR patents Nr. 14241 2009
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".