Research Publications
Research

Quick links

All International Local Patents Monographs Conference thesis
Name Authors Published in Year Internet
Prokariotiska un eikariotiska ekspresijas vektoru komplekts himēra HBV nukleokapsīda ekspresijai un kombinētas anti-HBV un anti-HCV imunoatbildes iegūšanai. I Sominska, M Mihailova, J Jansons, D Skrastiņa, J Aleksejeva, I Petrovskis, P Pumpēns LR patents Nr. 14161 2010
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".