Research Publications
Research

Quick links

All International Local Patents Monographs Conference thesis
Name Authors Published in Year Internet
Rekombinants rauga Pichia pastoris celms cilvēka hepatīta B vīrusa (subtips ayw) nukleokapsīdu iegūšanai. A Kazāks, J Freivalds, P Pumpēns, A Dišlers LR patents Nr. 13740 2008
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".