Research Publications
Research

Quick links

All International Local Patents Monographs Conference thesis
Name Authors Published in Year Internet
Ekspresijas sistēma rekombinanto vīrusveidīgo daļiņu iegūšanai A Dišlers, I Sominska, A Kazāks, I Petrovskis, Zariņa I LR patents Nr. 13587 2008
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".