Research Publications
Research

Quick links

All International Local Patents Monographs Conference thesis
Name Authors Published in Year Internet
Self-renewal signalling in pre-senescent tetraploid IMR90 cells A Hūna, K Salmiņa, Jascenko E, Duburs G, I Iņaškina, J Ērenpreisa J Aging Res 2011:103253 2011
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".