Research Publications
Research

Quick links

All International Local Patents Monographs Conference thesis
Name Authors Published in Year Internet
MOLECULAR ANTIGEN ARRAY Bachmann M, Tissot A, P Pumpēns, I Cielēns, R Renhofa Japanese Patent JP2011087580, Application Number: JP2010000248015 2011
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".