Research Publications
Research

Quick links

All International Local Patents Monographs Conference thesis
Name Authors Published in Year Internet
Potato Virus Y-Like Particles as a New Carrier for the Presentation of Foreign Protein Stretches I Kalnciema, D Skrastiņa, V Ose-Klinklāva, P Pumpēns, A Zeltiņš Mol Biotechnol. Dec 14. [Epub ahead of print]. 2011
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".