Research Publications
Research

Quick links

All International Local Patents Monographs Conference thesis
Name Authors Published in Year Internet
Telomere length and mtDNA heteroplasmy in different age groups. R Ranka, L Pliss, E Zole, K Vilks, A Gustiņa, A Krūmiņa, V Baumanis FEBS Journal 278 (Suppl. 1), p. 248. 2011
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".