Research Publications
Research

Quick links

All International Local Patents Monographs Conference thesis
Name Authors Published in Year Internet
Macroautophagy-aided elimination of chromatin: Sorting of waste, sorting of fate? J Ērenpreisa, A Hūna, K Salmiņa, Jackson TR, Cragg MS Autophagy, Aug 30;8(12) 2012
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".