Research Publications
Research

Quick links

All International Local Patents Monographs Conference thesis
Name Authors Published in Year Internet
Association of NPBWR1 and NPBWR2 gene polymorphisms with hypertension I Kalniņa, Latkovskis G.,, V Pīrāgs, J Kloviņš European Human Genetics Conference. 2011. Amsterdam RAI, The Netherlands 2011
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".