Research Publications
Research

Quick links

All International Local Patents Monographs Conference thesis
Name Authors Published in Year Internet
Chimeric derivatives of hepatitis B virus core particles carrying major epitopes of the rubella virus e1 glycoprotein. D Skrastiņa, I Petrovskis, Petraityte R, I Sominska, V Ose-Klinklāva, I Liekniņa, J Bogans, Sasnauskas K, P Pumpēns Clin Vaccine Immunol. Nov;20(11):1719-28. 2013
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".