Research Publications
Research

Quick links

All International Local Patents Monographs Conference thesis
Name Authors Published in Year Internet
Prevalence of tick-borne pathogens in ticks collected from migratory birds in Latvia. V Čapligina, Salmane I, Keišs O, K Vilks, Japina K, V Baumanis, R Ranka Ticks Tick Borne Dis. Feb;5(1):75-81. 2014
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".