Research Publications
Research

Quick links

All International Local Patents Monographs Conference thesis
Name Authors Published in Year Internet
Yeast-Expressed Bacteriophage-Like Particles for the Packaging of Nanomaterials. J Freivalds, S Koteloviča, T Kazāka, V Ose-Klinklāva, K Tārs, A Kazāks Mol Biotechnol. Jul 13. [Epub ahead of print] 2013
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".