Research Publications
Research

Quick links

All International Local Patents Monographs Conference thesis
Name Authors Published in Year Internet
Enzymatic activity of circular sortase A under denaturing conditions: An advanced tool for protein ligation. D Žuļenkovs, Jaudzems K, A Zajakina, A Leončiks Biochemical Engineering Journal. 82(15):200–209 2014
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".