Research Publications
Research

Quick links

All International Local Patents Monographs Conference thesis
Name Authors Published in Year Internet
Presentation of individual Hepatitis C Hipervariable region. G Varblane, I Sominska, I Petrovskis, V Ose-Klinklāva, Sondore V, Arša F, P Pumpēns IX Annual Conference of the New Visby Network on Hepatitis C. Saint Petersburg, Russia. 2012
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".