Research Publications
Research

Quick links

All International Local Patents Monographs Conference thesis
Name Authors Published in Year Internet
Ērču encefalīta vīrusa RNS noteikšana migrējošo putnu ērcēs Latvijā Japiņa K, Keišs O, Salmane I, R Ranka, V Baumanis RSU studentu zinātniskā konference, stenda referāts. 2013
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".