Research Publications
Research

Quick links

All International Local Patents Monographs Conference thesis
Name Authors Published in Year Internet
M. tuberculosis infekcijas transmisijas biežuma noteikšana no infekcijas avota uz bērnu atkarībā no kontakta veida Nodieva A, I Jansone, Ozere I, Šķenders Ģ, Bobrikova O, Lauska Z, M Baušķenieks, Riekstiņa V, V Baumanis RSU zinātniskā konference. Rīga, Latvija. Tēzes, p. 200. 2013
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".