Research Publications
Research

Quick links

All International Local Patents Monographs Conference thesis
Name Authors Published in Year Internet
Respiratorā sincitiālā vīrusa molekulārā epidemioloģija triju sekojošu sezonu laikā Ribakova I, Balmaks R, Grope I, Gardovska D, A Kazāks RSU zinātniskā konference 2013
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".