Research Publications
Research

Quick links

All International Local Patents Monographs Conference thesis
Name Authors Published in Year Internet
The ‘virgin birth’, polyploidy and the origin of cancer. J Ērenpreisa, K Salmiņa, A Hūna, Jackson TR, A Vazquez-Martin, Cragg MS Oncoscience, 2(1):3-14 2014
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".