Research Publications
Research

Quick links

All International Local Patents Monographs Conference thesis
Name Authors Published in Year Internet
The role of common and rare MC4R variants and FTO polymorphisms in extreme form of obesity V Rovīte, R Petrovska, I Vaivade, I Kalniņa, D Fridmanis, L Zaharenko, R Pečulis, V Pīrāgs, Schioth HB, J Kloviņš Mol Biol Rep. 41(3):1491-500 2014
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".