Research Publications
Research

Quick links

All International Local Patents Monographs Conference thesis
Name Authors Published in Year Internet
HFE-related hemochromatosis risk mutations in Latvian population. R Pečulis, B Lāce, Putnina A, L Ņikitina-Zaķe, J Kloviņš Ann Hematol. 94(2):343-4 2014
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".