Research Publications
Research

Quick links

All International Local Patents Monographs Conference thesis
Name Authors Published in Year Internet
Association of F11 polymorphism rs2289252 with deep vein thrombosis and related phenotypes in population of Latvia. V Rovīte, Maurins U, K Megnis, I Vaivade, R Pečulis, Rits J, Prave S, J Kloviņš Thromb Res. 134(3):659-63 2014
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".